Hjem

 

Vetan har en historie som går tilbake til 2009. Fokus har hele tiden vært fylling av diesel direkte på maskin, inne på anlegg.   

Vi har vært til stede på anlegg som E 18 Sky- Langangen, E18 Ørje, Ørgenvika, E6 Helgeland Nord. E18 Dørdal E39 Bergen samt diverse mindre anlegg på Østlandet med base på Vinterbro, Videre er vi pr. i dag på, E6 Hamar, bruprosjekt Minnesund og E18 Mandal

Vi tar ansvar for bemanning og logistikk og forsyner våre kundermed aleggggsdiesel,

men kan også levere andre tjenester der dette er interessant for begge parter.

Vårt utstyr og sjåfører har nødvendige godkjenninger og sertifikater

Vi har høyt fokus på helse miljø og sikkerhet og en god og åpen dialog med våre kunder.

Vi har lang erfaring med fylling på anlegg og tar fullt ansvar for personell, materiell og

forsyning så effektiviteten i anlegget blir best mulig så kunden kan fokusere

på kjernevirksomheten sin.

 

Forretningsadresse:

Kaarbyveien 39

3092 SUNDBYFOSS

 

Postadresse:

Postboks 13

3091 HOF

 

Org.nr: 998 299 101 MVA

99 34 37 35

(99-DIESEL)

© Copyright. All Rights Reserved.